Suomi

Limingan Kansanopisto on yksi maamme vanhimmista suomenkielisistä kansanopistoista, se on perustettu v. 1892. Opisto on sitoutumaton, yksityinen valtionosuutta nauttiva yleissivistävä sisäoppilaitos, jota ylläpitää Limingan Kansanopiston Kannattajayhdistys ry.

Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus mitata taitojaan taiteen eri alueilla perusvalmiuksien kehittämiseksi erilaisiin ammattiopintoihin ja aloille, joissa taiteen osaamisella on merkitystä tai sitten, ellei taiteentekemisestä ole ammatiksi asti, antaa tietoja ja taitoja harrastuksen syventämiseksi. Vuoden aikana opiskelijalle annetaan linjasta riippuen perustiedot ja -taidot kuvataiteesta (maalaus, kuvanveisto, piirustus ja grafiikka), sarjakuvasta, animaatiosta, ja valokuvauksesta. Opiskelija voi niin halutessaan suorittaa myös mm. kuvataiteen tai taidehistorian perus- ja aineopintoja avoimessa yliopistossa.

Opiskelijan tulee olla oppivelvollisuutensa suorittanut; yläikärajaa ei ole. Meillä opiskelijoiden enemmistö on ollut 18 - 23 -vuotiaita. Koulutukseltaan yli puolet on ollut ylioppilaita ja kotiseutu noin puolella on ollut Oulun lääni. Opiskelijoita tulee kuitenkin vuosittain Limingasta katsoen maan etäisimpiä paikkakuntia myöten, muutama myös ulkomailta.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoita ei karsita vaan heidät kutsutaan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Odotamme opiskelijoilta opintoharrastuksen lisäksi kykyä sopeutua sisäoppilaitoselämään ja täysi-ikäisen vastuuta itsestään.

Kuvataidelinjalla opiskelijat jaetaan opetusta varten työryhmiin, jotka vaihtavat luokkaa noin kolmen viikon välein, niin että kaikki saavat tuntuman opetettaviin aineisiin.

Työviikot ovat viisipäiväisiä. Opetustuntien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn iltaisin ja viikonloppuisin, ateljeetilat ovat jatkuvasti opiskelijoiden käytössä työskentelyä varten.

Opintomaksu pitää sisällään asunnon, ruoan koulupäivisin (aamupala, lounas ja kahvi) ja opetuksen. Opiskelussa tarvittavat materiaalit jäävät opiskelijan itsensä kustannettaviksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintotukeen.

Mikäli hakijalla on aikaa ja tilaisuutta, suosittelen käyntiä täällä paikan päällä tutustumassa opistoomme.

Tervetuloa Limingan Taidekouluun!

Ari Karvonen, rehtori