Norway

The Liminka School of Art

91900 Liminka

Finland

Tel. +358-44-726 5030

toimisto@limingantaidekoulu.fi

http://www.limingantaidekoulu.fi

 

Liminka folkehøgskole er en av de eldste finskpråklige folkehøgskolene i Finland. Skolen ble grunnlagt i 1892 og er en uavhengig statstøttet allmennutdannende internatskole som følges av skolens støtteforening. I 1966 ble kunstlinjen startet. Under de fem første årene ble linjen -heretter kalt kunstskole - skolens hovedvirksomhet. Kunstskolen har med årene blitt en viktig institusjon på landsnivå innen billedkunst. 

Undervisningens målsetning er å gi elevene mulighet å kunne styrke sine evner innen kunstens forskjellige disipliner. Å gi grunnkunnskap som kan brukes i videre utdannelse og arbeidsområder, eller å gi dypere kunnskaper for kunst som fritidsaktivitet.

I løpet av undervisningsåret får studenten grunnkurs i maleri, tegning og grafikk. Det finnes muligheter å kunne lese inn et approbatur (15 studieuker) i kunsthistorie, pedagogikk eller psykologi.

I henhold til folkehøgskoleloven må studenten være minst 16 år under arbeidsårets begynnelse. Øvre aldersgrense finnes ikke. Flertallet av studentene er i aldersgruppen 20-24 år. Over halvparten har artium. Omtrent halvparten kommer fra Oulutrakten, men studenter kommer fra hele landet og utlandet. Årlig studentantall er rundt 90.

Det skjer ingen spesifikk utsiling av studenter, de antas i samme rekkefølge som søknadene kommer inn. Utenom studieinteresse forventer vi at studentene har tilpasningsevne til internatlivet og kan ta ansvar for seg selv.

I løpet av undervisningen fordeles studentene i arbeidsgrupper som skiftes hver andre eller tredje uke. Studieuken er 5 dager lang. Studentene gis mulighet til benytte skolens atelierer til selvstendig arbeid på kveldstid og i helgene.

Skoleavgift for studieåret 14.8.2023-24.5.2024 er 4500 euro. Avgiften dekker bolig, mat og undervisning. Materialkostnader må dekkes av studenten. Studenter har mulighet å søke studiestøtte.

Søkere forventes å skrive et fritt formulert søknadsbrev. Identitetsbevis og kopi av forrige karakterskjema holder som bilag. Vi anbefaler å besøke skolen for å bli bedre kjent med plassen.

Velkommen til Liminka folkehøgskole!

 

Ari Karvonen

rektor

 

Apply here